Đang truy cập: 11
Trong ngày: 87
Trong tuần: 916
Lượt truy cập: 3526946
http://rungvangtaybac.com/

Recovery, Root, SP Flash Tool http://pan.baidu.com/s/1gdihxf1

Mở thư mục " SP_Flash_Tool_v5.1348.00 ", tìm file  flash_tool.exe rồi mở nó.


Nhấn "OK" nếu hiện thông báo như ở dưới!


3, Giao diện chương trình như ở dưới "profile "


4, Chọn file TXT file name " MT6592_Android_scatter.txt ", sau đó xác nhận để mở!


5, as shown, so that you successfully imported wire brush package files. This step is the most critical! 

(1) phone completely off, just in case! 
(2) USB cable into the computer's USB port in

this time, click on the red box in Figure button " download (download) ", and now you need to quickly insert the USB cable to the phone, this time the progress bar will begin gone.


6 Brush the process, prohibit touching or halfway off the phone! If you do not want to change the bricks, the humble wait! The diagram below represents Brush finished!


Brush finished, if you find the machine can not enter the system, but into ablack screen mode Factory Mode, then you need to look at the following to resolve this tutorial! 

 

 


Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàngEmail
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

                                                                Dũng Mobile - Thay Kính Màn Hình Điện Thoại

 
Trụ sở chính: Số 30 - Đường Thành Công - Hà Đông - Hà Nội.
Điện thoại: 097.304.2482

Website: http://dungmobile.vn
Yahoo!: hddoctor_vn
Email: taodung87@gmail.com

 
 

Tên: Tào Đức Dũng

1/ Ngân hàng BIDV Hà Tây
Số TK: 4501.000.2545.109

2/ Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Số TK: 0691.000.328.572

3/ Ngân hàng TechComBank Hà Tây
Số TK: 190.294.0280.7007

4/ Ngân hàng AgriBank Hà Tây
Số TK: 2200.2053.95970